ТЕКУЩИ  ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ  ПРОЕКТИ ПО ФОНД “ НАУКА “    в УХТ – Пловдив за 2021 година


ЗАВЪРШЕНИ  ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ  ПРОЕКТИ ПО ФОНД “ НАУКА „    в УХТ – Пловдив за 2020 година

ЗАВЪРШЕНИ  ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ ПО ФОНД “ НАУКА „     в УХТ – Пловдив за 2019 година

ЗАВЪРШЕНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ ПО ФОНД “ НАУКА “ I част      в УХТ  – Пловдив за 2018 година

ЗАВЪРШЕНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ ПО ФОНД “ НАУКА “ II част     в УХТ  – Пловдив за 2018 година

ЗАВЪРШЕНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ  ПРОЕКТИ ПО ФОНД “ НАУКА „     в УХТ  – Пловдив за периода 2016 – 2017 година

ЗАВЪРШЕНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ ПО ФОНД “ НАУКА „    в УХТ – Пловдив за периода 2015 – 2016 година

Завършени ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ ПО ФОНД “ НАУКА „    в УХТ – Пловдив за периода 1991 – 2014 година

Резюмета на темите за предходни периоди са архивирани в Университетската библиотека при УХТ.