Изследователски проекти по фонд “НАУКА”

ТЕКУЩИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ     в УХТ – Пловдив за 2019 година


ЗАВЪРШЕНИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ I част      в УХТ  – Пловдив за 2018 година

ЗАВЪРШЕНИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ II част     в УХТ  – Пловдив за 2018 година

ЗАВЪРШЕНИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ     в УХТ  – Пловдив за периода 2016 – 2017 година

ЗАВЪРШЕНИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ    в УХТ – Пловдив за периода 2015 – 2016 година

Завършени НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ    в УХТ – Пловдив за периода 1991 – 2014 година

Резюмета на темите за предходни периоди са архивирани в Университетската библиотека при УХТ.