Обяви

Заповед за обявяване на конкурс по фонд “Наука”

Обява за заседание чрез видеоконферентна връзка на Централната комисия по фонд ,,Наука”

 

Входящ номер от фонд “Научни изследвания” за желаещите да подават проектни предложения по обявени конкурси на фонда.

 

ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ

Със заповед №179/02.03.2020 г. се обявява

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ ПО ФОНД ,,НАУКА” 2020

Заповедта за обявяване на конкурса, както и образец на заявката, можете да изтеглите от

сайта на УХТ – „Научноизследователски проекти”

 

Заявките се представят в два екземпляра в срок до 02.04.2020 г. в

сектор „Научноизследователски проекти”, стая 113 бл. 1