ПРАВИЛА за кандидатстване, оценка и класиране на проектни предложения по национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“ ЗА 2021 г.


 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“


Насоките за кандидатстване по НП „Млади учени и постдокторанти“ на Технологичен факултет

публикувано на 19.02.2021г

Насоките за кандидатстване по НП „Млади учени и постдокторанти“ на Стопански факултет

публикувано на 19.02.2021г

Насоките за кандидатстване по НП „Млади учени и постдокторанти“ на Технически факултет

публикувано на 19.02.2021г