Ароматизирана винена напитка

Винена одисея – епизод 10 – Ароматизирана винена напитка, създадена при изпълнение на проект 05/18-Н „Получаване на нови ароматизирани напитки на основа вино с добавка на странични продукти на розово-маслената индустрия“, финансиран по Фонд „Наука“ на Университет по хранителни технологии. В резултат на извършената работа и получените положителни резултати през първата и втората година от изпълнението на проекта е заявен и одобрен полезен модел в Патентното ведомство на Република България №3219 U1 „Ароматизирана винена напитка“ с автори доц. д-р Христо Спасов, доц. д-р Антон Славов и маг.инж. Радослав Марчев.

Линкhttps://tvbulgare.bg/2019/11/21/%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%b5%d1%8f-%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%b4-10/?fbclid=IwAR2wq-5w3y5jmwsdowgi7RmaFSExV64a_IACLn3-cjht_XLiGfrXiiQ4O7c

/ репортаж излъчен по ТВ Българе /