Национален конкурс „Изявен млад учен в областта на органичната химия“ за наградата на акад. Иван Юхновски