Национален конкурс „Изявен млад учен в областта на органичната химия“ за наградата на акад. Иван Юхновски, организиран от Химикотехнологичния и металургичен университет и Съюза на химиците в България.