Търсене
Close this search box.

НАЦИОНАЛНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ ОБЯВЯВА 16-ТО ИЗДАНИЕ НА „СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА“

Публикувано от

НПСС очаква кандидатурите на най-изявените студенти на България!

Събитието ще се проведе на 01 Март 2023 година в София. 
С изпращането на документите до 13.02.2023 г. стартира процедурата, с която ще бъдат отличени най-активните студенти и докторанти в различни области на образованието и науката:

1) Педагогически науки
2) Хуманитарни и социални науки
3) Стопански науки
4) Правни науки
5) Природни науки, математика и информатика
6) Технически науки
7) Аграрни науки и ветеринарна медицина
8 ) Здравеопазване
9) Спорт
10) Изкуства
11) Сигурност и отбрана
12) Чуждестранен студент в България
13) Български студент, обучаващ се в чужбина
14) Студент – доброволец
15) Докторант на годината

Всички условията за участие могат да се видят на: www.studentnagodinata.eu

Форма за кандидатстване

Декларация за лични данни

Информация за конкурса

За допълнителна информация и контакт: тел. 0894 414169 – Антонио Дачовски – Координатор на „Студент на годината“

 
 

 

 

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  |
NATIONAL ASSEMBLY OF STUDENTS’ COUNCILS
REPUBLIC OF BULGARIA

+359 2 4414 990 | +359 889 024849 | www.npss.bg 

 

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.