УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ПРЕДВИД СЪЗДАЛАТА СЕ УСЛОЖНЕНА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА,
ПРОМОЦИЯТА НА „ВИПУСК – 2020“ НЯМА ДА СЕ СЪСТОИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ МОЖЕ ДА СИ ПОЛУЧИТЕ ДИПЛОМАТА ОТ ОТДЕЛ „УЧЕБЕН“ С
ПРЕДВАРИТЕЛНА УГОВОРКА С ИНСПЕКТОР СЛЕД 01.12.2020 г.

 

С УВАЖЕНИЕ:
ДОЦ. Д-Р ХРИСТО СПАСОВ
ЗАМ.-РЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ И АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ