Компенсаторни занятия по дисциплини от зимен семестър учебна 2020 / 2021 година по курсове от 05.07.2021г до 11.07.2021г.