НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

НА ОСНОВАНИЕ ПМС 283/19.08.2021 г.

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ОТ ОКС „БАКАЛАВЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“

ПРИЕТИ ПРЕЗ УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

В СПЕЦИАЛНОСТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ЕНЕРГЕТИКА“ И СПЕЦИАЛНОСТ „МАШИНИ И АПАРАТИ ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА И БИОТЕХНОЛОГИЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ“

СА   ОСВОБОДЕНИ ОТ ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ        ПРЕЗ ЦЕЛИЯ КУРС НА ОБУЧЕНИЕТО СИ .

НА ВСИЧКИ ЗАПИСАЛИ СЕ, В ТЕЗИ СПЕЦИАЛНОСТИ, СТУДЕНТИ ЩЕ ИМ БЪДЕ ВЪЗСТАНОВЕНА ВНЕСЕНАТА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА!