На вниманието на преподавателите и служителите, заявили участие в националния протест в София

Публикувано от

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,

Благодарим на всички, които с имената си заявихте своето желание за участие в националните протестни действия, обявени за 20.05.2024 г. пред сградата на Министерство на финансите. Всички наши общи усилия вече дадоха своите положителни резултати за повишаване на доходите на всички работещи в държавните висши училища в страната.

Във връзка с така създалата се ситуация ви уведомявам, че обявеният НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ НА РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКАТА СЕ ОТЛАГА (без да се отменя).

Каним ви на среща на 20.05.2024г. от 10 ч. в аула 205, бл. 1 на УХТ за да ви запознаем с актуалната ситуация.

С уважение към вашата активна позиция,

Синдикалните организации на УХТ