Търсене
Close this search box.

На вниманието на студентите от първи курс редовна форма на обучение

Публикувано от

Уважаеми първокурсници, обръщаме се към вас и вашите родители, за да ви уведомим, че:

След завършване на средното си образование до започването на редовно обучение в университета – 19.09.2022г. , вие трябва сами да внасяте здравните си осигуровки.

УХТ започва да внася вашите осигуровки от месец септември 2022г., на основание подадената от вас Декларация за здравно осигуряване.

Моля, прочетете следната полезна информация:

 Завършихте средното си образование!
Ако не планирате да започнете работа веднага, трябва от началото на юли сами да внасяте здравните си осигуровки. Това важи и за абитуриентите, които ще бъдат студенти през есента, тъй като в този междинен период не попадат в нито една от двете категории (ученици и студенти), които се осигуряват за сметка на държавния бюджет.
      Какво трябва да направите?
Подавате в НАП Декларация образец 7 – за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски
       Кога?
Декларацията трябва да подадете до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване.
      Къде?
В офис на НАП, по пощата с обратна разписка или по електронен път чрез ПИК, който ще получите безплатно от офис на Агенцията.
        Какъв е размерът на вноските:
Сумата за здравни осигуровки през 2022 г. е 28,40 лв. на месец
        Кога се прави вноската?
До 25-то число на следващия месец

       Не забравяйте !
За просрочените вноски се начислява законова лихва.
        Важно !
Повече от три неплатени вноски за последните три години водят до прекъсване на здравните права и спрян достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса.
   Вижте повече информацията за попълването и подаването на Декларация образец 7, както и образец на формуляра тук: https://bit.ly/39HKp6d
   Направете справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях може да направите тук: https://bit.ly/3OgWnmq
   Проверете здравноосигурителния си статус в офис на НАП или чрез Портала за е-услуги на НАП тук: https://bit.ly/3xJuBrp

Повече прочетете тук: https://bit.ly/3Nchpkw

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.