Търсене
Close this search box.

На кръгла маса в УХТ: Бизнес и университет с формула за устойчиво партньорство

Публикувано от

Кръгла маса „Бизнес, образование, наука“ организира Стопанският факултет в УХТ.

На среща с ръководството на университета в зала „Хоризонт“ по покана на декана проф. д-р Валентина Николова-Алексиева присъстваха проф. д.ик.н Асен Конарев, председател на борда на Корпорация „Съединение“, Иван Папазов, изп. директор на ВП-Брандс Интернешънъл, почетен професор на УХТ и член на Съвета на настоятелите на висшето училище,  доц. д.ик.н Стоян Коев, изп. директор на Агро Финанс Холдинг, Александър Стайков, изп. директор на „Бизнесът за Пловдив“, Димитър Гишин – изп. директор на Сдружение „Долина за дълбокотехнологични иновации“ – Пловдив, Кирил Христов, прокурист на „Юрий Гагарин“, Христо Рогачев, управител на АТАРО Клима, Иван Фратев, собственик на ЛК Лидер и президент на Раунд Тейбъл –България, Атанас Урджанов, директор операции в „Белла България“, Венелин Милев, собственик на „Фриго –Хим“, Ива Чавкова, мениджър на ХЕПИ СТИЛ, Иванка Казакова – мениджър човешки ресурси на „Либхер Хаусгерете – Марица“, Ваня Бояджийска – мениджър на ЗЕАД БУЛСТРАД ВИГ, Александър Ангелов, мениджър на „КУК –България“, Николай Чалъков – изп. директор на „ИНЧ-ФРИГО“, Мариан Цанков, управител на „Геоглоуб Юръп“, Венелин Йорданов – изп. директор на ТЕХНОПОЛИС –Пловдив, Паулина Чотрова – изп. директор на CHD Group,  Ангел Ранчински, предприемач – Старт Ъп „Инклузив клуб“, Андрей Велчев, председател на УС на Сдружение „За достъпна и качествена храна“ и други. Любозар Фратев, изп. директор на „НОВИЗ“, се включи с видеопослание.

УХТ е изключително учебно заведение за нашата страна, чиито кадри получават подготовка на много високо ниво, а инженерното образование балансирано се съчетава с мениджърска подготовка. Обучението се провежда от квалифицирани преподаватели у нас и от чужбина. Затова и реализацията на пазара на труда е над 90%, а част от студентите започват работа още по време на обучението си. Стопански факултет, като едно от основните звена на УХТ, се стреми да предостави на възпитаниците си среда, която съчетава теоретични знания с практически примери от професионалния сектор. Тази формула за успешно кариерно развитие, изграждане на предприемаческо мислене, социална отговорност и прилагане на меки умения затвърждава устойчивите взаимоотношения между преподавателите, студентите и представителите на бизнеса.

Около тези изводи се обединиха участниците в кръглата маса, които благодариха на УХТ за отличните партньорски отношения помежду им.

Представителите на бизнеса споделиха, че липсата на кадри у нас е осезателна, но още по-голяма е нуждата от подготвени специалисти, инженер-мениджъри и технолози, каквито са завършилите УХТ. За да ги ангажират във фирмите си, част от тях предлагат на студентите практики, стажантски програми и стипендии.

„ВП Брандс интернешънъл“ има уникални отношения с УХТ, които са и предмет на благородна завист от колеги, защото кадрите на университета имат отлична професионална подготовка, вземат гъвкави иновативни решения и умеят да работят в екип, заяви Иван Папазов. За нас е въпрос на чест да работим с УХТ.“  

Стоян Коев, сподели удовлетворението си от практически ориентираната подготовка на студентите от специалности „Индустриален бизнес и предприемачество“, „Индустриален мениджмънт“ и „Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството“ на Стопански факултет. „От няколко години участвам на изнесени обучения със студентите, където реално те се учат да генерират предприемачески идеи и да разрешават реални казуси от практиката, където взаимодействат пряко с нас представителите на бизнеса и институциите, извън аулите на университета и съм възхитен от критичното им мислене, от тяхната креативност и проактивност. Мисля, че това е успешната формула – там където науката и образованието се срещне с бизнеса и технологиите, може да се изгради устойчива иновативно-образователна система. И Стопански факултет на УХТ вече успешно я прилага“.

Атанас Урджанов посочи, че от години „Белла-България“ АД е в тесен контакт с университета и разчита на кадрите от специалности „Общо инженерство“ и „Индустриален мениджмънт“ на Стопански факултет.

В същия дух беше изказването и на Христо Рогачев: „УХТ е благословия за нас. Ние черпим кадри от 30 години и продължаваме да сме в непрекъснат контакт. Много от завършилите при нас са ръководители на успешни проекти.“

Професор Асен Конарев посочи, като една от основните отличителни черти на УХТ, че е акселератор на академично предприемачество и генерира научни изследвания, не само с фундаментален, но и с приложим характер, което засилва неговите връзки с бизнеса. Това се дължи на високата академична култура, на уважение и сътрудничество, и поддържане на релацията наука –образование – практика.

Участниците в кръглата маса отправиха няколко препоръки към УХТ: да увеличи дела на информационните технологии за сметка на химическите и физическите, изкуственият интелект да бъде включен в учебните програми, а също и обработката на голяма база данни. Представителите на бизнеса смятат, че УХТ трябва да продължи да поддържа високото си ниво в обучението по чужди езици. Проф. Конарев предложи да се разкрият още магистърски програми в сферата на винарството, тъй като направлението е едно от много силните с признание на световно ниво и от Международната организация по лозата и виното.

 

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.