Търсене
Close this search box.

На лекция в УХТ: Езикови предизвикателства през призмата на доц. Теофана Гайдарова

Публикувано от

„Езикови предизвикателства, езиково съвършенство“ беше темата на научно-популярната лекция, която доц. д-р Теофана Гайдарова, специалист по фонетика, съвременен български език и проблемите на съвременната книжовна норма от Пловдивския университет изнесе пред преподаватели, студенти и гости в Университета по хранителни технологии. Тя гостува по покана на Центъра за езиково обучение (ЦЕО) в УХТ, а нейното гостуване беше първото от трите събития, с които се отбелязват 70 години чуждоезиково обучение и 63 години от основаването на катедра „Чужди езици”, чийто първоприемник е центърът.

Ръководителят на ЦЕО доц. д-р Цвета Луизова-Хорева откри събитието, като представи накратко историята на катедрата. В периоди на възходи и спадове много достойни преподаватели по чужд език, между които и един зам.-ректор на Университета – доц. Стойне Тасев, са били еталон за колегите си, уважавани и ценени от академичната общност в страната заради изключителния си принос за развитието на чуждоезиковото обучение.

Лекцията на доц. Гайдарова беше посветена на актуалните проблеми на съвременната книжовна норма, които по думите ѝ винаги са вълнували обществеността. Лекторката разясни, че книжовната норма на съвременния български език се предписва от Института за български език при БАН и само той има право да издава нормативни речници на българския книжовен език, първият от които излиза от печат през „далечната“ 1983 г., а последният – през 2012 г.

За доц. Гайдарова интелигентният човек е грамотен човек. Той владее нормата и винаги се старае да я следва и да бъде информиран за нея. В тази връзка тя представи последния нормативен речник като книжно тяло и даде допълнителна информация какво освен правописа на думите можем да намерим в него. Бяха представени избрани теми от нормативната уредба на нашия език: дублетността и различните проблеми, които тя може да създаде, неправилното произнасяне на популярни и често употребявани в ежедневието думи, грешките, допускани от пловдивчани в изговарянето на думите с ятов преглас (правилно е да се казва голям-големи, а не голям-голями и т.н.), пълната и кратката форма на членната морфема при имената от мъжки род, бройната форма (правилно е да се каже двама души, но не и двама човека), слятото, полуслятото и разделното писане на думите. Доц. Гайдарова изрази мнението, че езикът има съвършени механизми за развитие и почистване и завърши лекцията с афористичния извод, че „езикът е вечен и неповторим“.

Знак за интереса на аудиторията бяха въпросите, задавани от присъстващите, които получиха професионален и компетентен отговор.

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.