Търсене
Close this search box.

Новият ректор на УХТ проф. Галин Иванов ще управлява със солиден екип

Публикувано от

Новият ректор проф. Галин Иванов ще ръководи Университета по хранителни технологии с екип от 4-ма зам.-ректори и 2-ма функционални декани. Новата управленска структура бе одобрена единодушно от Академичния съвет по негово предложение.

Така зам.-ректор по международна и комуникационна дейност става доц. д.н. Кирил Михалев,  по учебна дейност и академичен състав – проф. д.н. Георги Костов, по научна дейност и мобилност – проф. д-р Георги Добрев, а по проектна дейност и бизнес партньорство – проф. д-р Десислав Балев. Функционален декан по международно сътрудничество и обучение става доц. д-р Иван Обрешков, а по студентска дейност и продължаващо обучение – доц. д-р Десислава Влахова-Вангелова.

В предходния мандат доц. Михалев и проф. Костов бяха функционални декани, а проф. Балев ‒ декан на Технологичния факултет. Ректорът проф. Иванов заяви, че е подбрал в екипа си хора с богат управленски опит и неподправен младежки ентусиазъм. Свързващата нишка е доказаната почтеност и волята за активно участие в живота и популяризирането на УХТ.

„Моето дълбоко убеждение е, че съдбата на университета зависи от съвместните усилия на всички, обърна се ректорът към членовете на Академичния съвет. – Ще разчитам заедно да изпълним поставените цели в програмата ми за управление и да развием УХТ като модерен европейски университет.“

 

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.