Нови специалности на английски език предлага УХТ

Публикувано от

Университетът по хранителни технологии предлага две нови бакалавърски специалности с обучение на английски език,  стартиращи през академичната 2024/2025 г.

Идеята за тях дойде след успешния старт на международната магистърска програма по винарство, в която УХТ провежда обучение на студентите под егидата на Международната организация по лозата и виното – OIV, съобщи доц. Хафизе Фидан, ръководител на Международния отдел в ръководството на университета. Тя заяви, че интересът на млади хора от чужбина към други специалности също е нараснал. А многобройните срещи на преподаватели от висшето училище с ученици и представители на бизнеса са уверили ректорския екип, че е необходимо да въведе обучение на английски език и за бакалаври.

И двете специалности са уникални и нямат аналог в сферата на висшето образование у нас, защото осигуряват отлична подготовка както в сферата на технологиите и туризма, така и в предприемачеството.

Специалността “Food, Gastronomy and Tourism (Храни, гастрономия и туризъм)” залага на задълбочените познания за храните като основа за кулинарни иновации и нови туристически продукти. Специалността осигурява широкопрофилна подготовка в областта на храните и напитките, като се акцентира върху тяхната технология и качествени характеристики. Наред с това, студентите получават технологична и мениджърска подготовка за управление на процесите в ХОРЕКА сектора и туризма. Дипломираният специалист може да се реализира като мениджър на производството или мениджър по качеството на храните в производствени или търговски предприятия, кулинарен мениджър в заведения за хранене или кетърингови предприятия, мениджър “Храни и напитки” в туристически обекти или мениджър на кетърингови събития.

Специалността “Industrial Engineering and Management (Индустриално инженерство и мениджмънт)” осигурява широка хибридна подготовка в областта на технологиите и мениджмънта, а акцент в общия инженеринг са компютърните системи. Студентите придобиват необходимите базисни знания и умения, позволяващи ефективното управление на процесите в хранителната, козметичната и биотехнологичната индустрии. Дипломираният специалист може да се реализира като мениджър на производството, иновационен мениджър или мениджър бизнес развитие.

Прочетете още