Обединяване на синдикални организации

Публикувано от

Уважаеми колеги, 
 

след проведени общи събрания, съответно на 30.01.2024 год.на УСО ВОН КНСБ при УХТ и на 28.03.2024г. на ДеСО АДС при УХТ, бе взето решение за обединяване на синдикалните организации. Членовете на Синдикалната организация на ДеСО АДС преминават в УСО ВОН КНСБ при УХТ по служебен път, без допълнителни административни действия. 
В израз на коректност и откритост към членовете на ДеСО АДС, за тези от вас, който не желаят да са членове на обединената синдикална организация предоставяме възможност да депозират Заявление в Деловодството за членство в друга синдикална организация
 
С Уважение,
 
проф. д-р Десислав Балев
гл. ас. д-р Илиян Добрев

Прочетете още