Обръщение на ръководството на УХТ към преподаватели, служители и студенти в УХТ