Търсене
Close this search box.

Обучение на преподаватели по национална програма „Дигитална квалификация“

Публикувано от

Уважаеми колеги,

Публикуваме писмо с линк за регистрация  

http://mon-nmuciot.bg/registration.html

и програма за набиране на обучаеми по Национална програма „Дигитална квалификация“.

В рамките на програмата ще се обучат преподаватели във висши училища, преподаващи дисциплини в други научни области, различни от ИКТ за обучение по иновативни образователни технологии с цел повишаване на дигиталните им умения и компетентности. 

Обучаваща организация е  Русенският университет „Ангел Кънчев” чрез екип, ръководен от проф.   д-р Ангел Смрикаров.

Срокът за регистрация е 15.12.2023 г.   

За повече информация и при въпроси от Ваша страна можете да се обърнете към ръководителя на лекторския екип проф. д-р Ангел Смрикаров – ръководител на Център за иновативни образователни технологии в Русенския университет „Ангел Кънчев” (e-mail: ASmrikarov@ecs.uni-ruse.bg).

 

ПРОГРАМА на курса по иновативни образователни технологии

 

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.