bgrector_uft@uft-plovdiv.bg
bgrector_uft@uft-plovdiv.bg

Академичен календар

*Малки промени в графика са възможни за всяка учебна година.