Информация за провеждане на учебни занятия за летен семестър на учебната 2021/22г. за  ОКС „Магистър“

Информация за провеждане на учебни занятия за летен семестър на учебната 2021/22г. за  ОКС „Бакалавър“

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОКС „МАГИСТЪР“ – Записване за летен семестър на учебна 2021/2022 година

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ,ПОРАДИ КАРАНТИНА ОТДЕЛ „УЧЕБЕН“ ДО 17 ЯНУАРИ 2022 Г.ЩЕ РАБОТИ ON-LINE: линк

Заповед относно провеждането на учебни занятия в УХТ Пловдив

 


Имейли на инспекторите от отдел „Учебен“ 


Електронни материали за дистанционно обучение – линк към http://distedu.uft-plovdiv.bg

Електронни справки за студентски досиета, оценки и заверки – линк към http://students.uft-plovdiv.bg


Инструкция за ПРЕПОДАВАТЕЛИ за качване на материали в Системата за дистанционно обучение

Инструкция за СТУДЕНТИ за работа със Системата за дистанционно обучение

ИНСТРУКЦИИ ЗА УЧЕБЕН ПРОЦЕС В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Инструкция за работа със средата за on-line обучение