bgrector_uft@uft-plovdiv.bg | 032 643 005
bgrector_uft@uft-plovdiv.bg | 032 643 005

График – изпитни дати

ИЗПИТНИ ДАТИ – форма на обучение РЕДОВНА

ВАЖНО!

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, КОИТО СЕ ЯВЯВАТ НА ИЗПИТ С ИНДИВИДУАЛЕН ПРОТОКОЛ, Е  НЕОБХОДИМО ДА НАПРАВЯТ ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА ИЗПИТ В КАТЕДРАТА, ИЗВЕЖДАЩА ДИСЦИПЛИНАТА, НАЙ-МАЛКО ЕДИН ДЕН ПРЕДИ ДАТАТА НА ИЗПИТА.     

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

И З П И Т Е Н   Г Р А Ф И К  

на  ИЗПИТНИ ДАТИ – ЗИМЕН СЕМЕСТЪР ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ ОТ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

ОКС „БАКАЛАВЪР“

 ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ 

И З П И Т Е Н   Г Р А Ф И К

на  ИЗПИТНИ ДАТИ –  ЗИМЕН СЕМЕСТЪР ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ ОТ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

ОКС „БАКАЛАВЪР“

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

И З П И Т Е Н   Г Р А Ф И К

на  ИЗПИТНИ ДАТИ – ЗИМЕН СЕМЕСТЪР ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ ОТ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

ОКС „БАКАЛАВЪР“

 ОКС „МАГИСТЪР“

И З П И Т Е Н   Г Р А Ф И К

на  ИЗПИТНИ ДАТИ – ЗИМЕН СЕМЕСТЪР ЗА СТУДЕНТИ ОТ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

ТРИТЕ ФАКУЛТЕТА