Разпис на лекции и упражнения

РАЗПИС НА ЛЕКЦИИ И УПРАЖНЕНИЯ

на студентите от РЕДОВНО обучение Зимен семестър на учебната 2021/2022 година

*** качени  на   27.10.2021  ***

 

 

СПИСЪК НА СТУДЕНТИ ОКС „МАГИСТЪР“, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2021/2022 г.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Списък на студенти от 1-ви курс, редовна форма на обучение

Разпис на 1-ви курс спец. „Топлотехника“- б група.  Начало 04.10.2021г. – линк

Първи курс Всички специалности
Втори курс Всички специалности  
Трети курс Всички специалности
Четвърти курс
Всички специалности  
Магистри – обобщен график
магистри срок на обучение 1  и 2 години – I и II курс

магистри срок на обучение 2 години – I курс

 

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

Списък на студенти от 1-ви курс, редовна форма на обучение

 

Учебните занятия на студентите 4 курс спец. ТВП ще започнат на 11.10.2021г.(след приключване на сезонния стаж). Разписът на часовете ще бъде качен в сайта на УХТ до 04.10.2021г.
Разписът за 3 курс спец.ТВП е до 26.09.21г. Ще бъде качен нов на сайта на УХТ до 20.09.21г.

Първи курс Всички специалности  
Втори курс Всички специалности  
Трети курс Всички специалности  
Четвърти курс                   Всички специалности  
Магистри –  обобщен график магистри срок на обучение 1  и 2 години – I и II курс

магистри срок на обучение 2 години – I курс

 


СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Списък на студенти от 1-ви курс, редовна форма на обучение

Разпис на 1-ви курс спец.“Туризъм“ и спец. „Хотелиерство и ресторантьорство“ – on-line- линк
Първи курс Всички специалности
Втори курс Всички специалности  
Трети курс Всички специалности  
Четвърти курс                   Всички специалности   
Магистри –  обобщен график
магистри срок на обучение 1  и 2 години – I и II курс

магистри срок на обучение 2 години – I курс

 

Translate »