Разпис на лекции и упражнения

РАЗПИС НА ЛЕКЦИИ И УПРАЖНЕНИЯ

на студентите от РЕДОВНО обучение за Летен семестър на учебната 2021/2022 година

 Уважаеми студенти, присъствените занятия ще започнат, както следва:    1,2,3 курс от 04.04.2022 г.

*** качени  на   05.04.2022  ***

 

 4-ти курс от 28.02.2022 г. – качени на 23.02.2022г.

 за ОКС „Магистър “ 21.03.2022 г. – качени на 19.03.2022г.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Първи курсВсички специалности
Втори курсВсички специалности 
Трети курсВсички специалности
Четвърти курс
Всички специалности

Присъствени занятия от 28.02.2022

 
Магистри – обобщен график
магистри срок на обучение 1  и 2 години – I и II курс

магистри срок на обучение 2 години – I курс

 

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

 

Първи курсВсички специалности 
Втори курсВсички специалности 
Трети курсВсички специалности 
Четвърти курс                  Всички специалности

Присъствени занятия от 28.02.2022   качени на 28.02

 
Магистри –  обобщен графикмагистри срок на обучение 1  и 2 години – I и II курс

магистри срок на обучение 2 години – I курс

 


СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Първи курсВсички специалности
Втори курсВсички специалности 
Трети курсВсички специалности 
Четвърти курс                  Всички специалности

 

  
Магистри –  обобщен график
магистри срок на обучение 1  и 2 години – I и II курс

магистри срок на обучение 2 години – I курс

 

Translate »