Разпис на лекции и упражнения

РАЗПИС НА ЛЕКЦИИ И УПРАЖНЕНИЯ

на студентите от РЕДОВНО обучение ЛЕТЕН семестър на учебната 2020/2021 година

*** последна актуализация на  05.04 .2021г.  ***

 

Учебните занятия за редовни студенти, летен семестър
на учебна 2020/2021 година ще се проведат както следва: последвай линка

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

На вниманието на студентите от III и IV курс специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника“ – за Учебна практика използвайте следния линк   https://meet.jit.si/Titova-Practce-AIUT

 

Първи курс Всички специалности Разпис от 7 до 15 седмица
Втори курс Всички специалности Разпис от 7 до 15 седмица
Трети курс Всички специалности Разпис от 7 до 15 седмица
Четвърти курс
Всички специалности Разпис от 22.03.2021г
Магистри – обобщен график
магистри срок на обучение 1  и 2 години – I и II курс

магистри срок на обучение 2 години – I курс

 

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

 

За магистри 1-година от  специалност “Индустриални и фармацевтични биотехнологии“-  разпис от 5 до 10 седмица линк

За магистри 1-година от  специалност “Безопасност на храните”- разпис от 5 до 10 седмица – линк

За магистри 1-година от  специалност “ТЕХНОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ” – линк

За магистри 1-година от  специалност  “Управление на качеството в хранителната индустрия”- разпис от 5 до 10 седмица линк

Първи курс Всички специалности Разпис от 7 до 15 седмица
Втори курс Всички специалности Разпис от 7 до 15 седмица
Трети курс Всички специалности Разпис от 7 до 15 седмица
Четвърти курс                   Всички специалности Разпис от 22.03.2021г
Магистри –  обобщен график магистри срок на обучение 1  и 2 години – I и II курс

магистри срок на обучение 2 години – I курс

 


СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

За магистри 1-година от  специалност “Кетъринг”-разпис  – линк

 

Първи курс Всички специалности Разпис от 7 до 15 седмица
Втори курс Всички специалности Разпис от 7 до 15 седмица
Трети курс Всички специалности Разпис от 7 до 15 седмица
Четвърти курс                   Всички специалности Разпис от 22.03.2021г
Магистри –  обобщен график
магистри срок на обучение 1  и 2 години – I и II курс

магистри срок на обучение 2 години – I курс

 

Translate »