Разпис на лекции и упражнения

РАЗПИС НА ЛЕКЦИИ И УПРАЖНЕНИЯ

на студентите от РЕДОВНО обучение ЗИМЕН семестър на учебната 2020/2021 година

***качени на 17.11.2020г.  ***

 

Списък на  магистри-редовно  обучение от всички факултети за срок на обучение 1  и 2 години.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Първи курс Всички специалности Списък на студентите
Втори курс Всички специалности
Трети курс Всички специалности
Четвърти курс
Всички специалности
Магистри – обобщен график
Всички специалности

срок на обучение 1 год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

На внимамието на студентите от Първи курс:Лекции по дисциплината “Органична химия” при проф. Денев може да видите тук:

http://uht.ispot.bg

user:uht

pass:uht

!!!За спец. “Технология и качество на храни” – разпис за дисциплината “Хладилна техника и технологии ” от 15.11.2020г. !!!

!!! За спец. Анализ и контрол на храните – нов разпис на упражненията по дисц. “Органолептичен анализ”!!!

Първи курс Всички специалности Списък на студентите
Втори курс Всички специалности
Трети курс Всички специалности
Четвърти курс                   Всички специалности
Магистри –  обобщен график
Всички специалности

срок на обучение 1 год.

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

На внимамието на студентите от Трети курс, специалност “Индустриален мениджмънт” и “Икономика на хранителната индустрия”:

Лекции по дисциплината “Мениджмънт на маркетинга” при проф.Хаджиев може да видите тукhttps://meet.jit.si/ProfBHadzhiev


На внимамието на студентите от Първи курс:Лекции по дисциплината “Органична химия” при проф. Денев може да видите тук:

http://uht.ispot.bg

user:uht

pass:uht


 

Първи курс Всички специалности Списък на студентите
Втори курс Всички специалности
Трети курс Всички специалности
Четвърти курс                   Всички специалности
Магистри –  1 и 2 години
Срок на обучение 1 год.

Срок на обучение 2 год.