ОКС Бакалавър

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР” СЛЕД ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ
Технология и качество на храни

Технология и дизайн на храни и ароматно – вкусови продукти

Технология на виното и пивото – презентация
Анализ, контрол и екология на храните

Биотехнологии  презентация / изучавани дисциплини и реализация
ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост
Автоматика, информационна и управляваща техника  / брошура / презентация / брошура / история
Компютърни системи и технологии
Топлотехника  –  презентация  
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
Икономика на хранителната индустрия
Туризъм
Хотелиерство и ресторантьорство
Храни, хранене и диететика

Хранене и туризъм

Кетъринг
Индустриален мениджмънт

Индустриален бизнес и предприемачество

Translate »