ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР” СЛЕД ЗАВЪРШЕНА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР”, “БАКАЛАВЪР” ИЛИ “МАГИСТЪР”

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ
Индустриални и фармацевтични биотехнологии
Технология на продуктите от месо, риба и яйца
Технология на млякото и млечните продукти 
Технология на продуктите от плодове и зеленчуци
Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти 
Технология на виното и пивото
Технология на тютюна и тютюневите изделия 
Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката
Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати
Анализ и контрол на хранителните продукти
Безопасност на храните
Контрол и безопасност на храните от животински произход
Функционални храни
Клетъчна и молекулярна биотехнология
 
ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Хранително машиностроене
Опаковане и опаковъчна техника за хранителната, вкусовата и биотехнологичната промишленост
Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост
Автоматика, информационна и управляваща техника 
Компютърни системи и технологии
Топлотехника 
Хладилна и климатична техника 
Енергийна ефективност
Енергиен мениджмънт
Електроенергийна ефективност
 
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
Икономика на  хранителната индустрия
Икономика на туристическата индустрия
Корпоративен бизнес и предприемачество
Бизнес информационни технологии
Туризъм
Кетъринг
Екология и опазване на околната среда в хранителната индустрия
Индустриален мениджмънт
Мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството