ОБРАЗОВАТЕЛНО – КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР” 

 УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Учебни планове за студенти през учебната 2020/2021г.

 НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА Форма на обучение   Учебни програми
„ИКОНОМИКА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА  ИНДУСТРИЯ” РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА АНОТАЦИИ
„ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА  ИНДУСТРИЯ” РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА АНОТАЦИИ

 

Учебни планове за студенти през учебната 2019/2020г.

 

 

 НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА Форма на обучение   Учебни програми
“ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”
РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА АНОТАЦИИ
“ХРАНЕНЕ И ТУРИЗЪМ”
РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА  АНОТАЦИИ
„ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА  ИНДУСТРИЯ” РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА АНОТАЦИИ
ИКОНОМИКА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА  ИНДУСТРИЯ РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА АНОТАЦИИ

Учебни планове за студенти през учебната 2018/2019г.

 НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА Форма на обучение  Учебни програми
“ТУРИЗЪМ”
РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА АНОТАЦИИ
“ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО” РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА АНОТАЦИИ
“КЕТЪРИНГ”
РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА  АНОТАЦИИ
“ХРАНИ, ХРАНЕНЕ И ДИЕТЕТИКА”
РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА  АНОТАЦИИ
„ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ”
РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА  АНОТАЦИИ
„ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА  ИНДУСТРИЯ” РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА АНОТАЦИИ
ИКОНОМИКА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА  ИНДУСТРИЯ
РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА АНОТАЦИИ