bgrector_uft@uft-plovdiv.bg | 032 643 005
bgrector_uft@uft-plovdiv.bg | 032 643 005

Стопански факултет – Бакалавърски Програми

 ОБРАЗОВАТЕЛНО – КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР” 

 УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Учебни планове за студенти през учебната 2020/2021г.

 НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА Форма на обучение   Учебни програми
„ИКОНОМИКА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА  ИНДУСТРИЯ” РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА АНОТАЦИИ

 

Учебни планове за студенти през учебната 2019/2020г.

 НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА Форма на обучение   Учебни програми
“ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”
РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА АНОТАЦИИ
“ХРАНЕНЕ И ТУРИЗЪМ”
РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА  АНОТАЦИИ

Учебни планове за студенти през учебната 2018/2019г.

 НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА Форма на обучение  Учебни програми
“ТУРИЗЪМ”
РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА АНОТАЦИИ
“ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО” РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА АНОТАЦИИ
“КЕТЪРИНГ”
РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА  АНОТАЦИИ
“ХРАНИ, ХРАНЕНЕ И ДИЕТЕТИКА”
РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА  АНОТАЦИИ
„ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ”
РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА  АНОТАЦИИ
„ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА  ИНДУСТРИЯ” РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА АНОТАЦИИ
„ИКОНОМИКА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА  ИНДУСТРИЯ”
РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА АНОТАЦИИ