ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР” 

НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ 

Учебни планове МАГИСТРИ през учебната 2020/2021г.

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА

Срок на обучение: 
линк към учебния план
3.8. Икономика Учебни програми
Икономика на туристическата индустрия Една година Две години  Анотации
Корпоративен бизнес и предприемачество Една година Две години Анотации
Икономика на хранителната индустрия Една година Две години  Анотации
Бизнес информационни технологии Една година Две години  Анотации

 

Учебни планове МАГИСТРИ през учебната 2019/2020г.

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА

Срок на обучение: 
линк към учебния план
5.12. Хранителни технологии
Храни, хранене и диететика Една година Две години  Анотации 
3.8. Икономика
Икономика на хранителната индустрия Една година Две години Анотации 
Бизнес информационни технологии Една година Две години
Анотации 

Учебни планове МАГИСТРИ през учебната 2018/2019г.

/ в действие от 2017/2018г. /

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА

Срок на обучение: 
линк към учебния план
3.8. Икономика Учебни програми
Икономика на хранителната индустрия Една година Две години  Анотации
Икономика на туристическата индустрия Една година Две години  Анотации
Корпоративен бизнес и предприемачество Една година Две години  Анотации
Бизнес информационни технологии Една година Две години  Анотации
3.9. Туризъм
Туризъм Една година Две години Анотации
 5.13Общо инженерство    
Индустриален мениджмънт Една година Две години
Мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството Една година Две години
 5.12. Хранителни технологии
Кетъринг Една година Две години
Екология и опазване на околната среда в хранителната индустрия Една година Две години

Учебни планове МАГИСТРИ през учебната  2018/2019 г.

/ в действие от учебната 2016/2017г. /

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА   –  Редовно обучение, Задочно обучение

Срок на обучение:линк към учебния план
 5.12. Хранителни технологии Учебни програми
Кетъринг Две години
3.8. Икономика
Икономика на хранителната индустрия Една година Две години Анотации
Бизнес информационни технологии Една година Две години