Стопански факултет – Магистърски Програми

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР” 

НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ 

Учебни планове МАГИСТРИ през учебната 2020/2021г.

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА

Срок на обучение: 
линк към учебния план
3.8. ИкономикаУчебни програми
Икономика на туристическата индустрияЕдна годинаДве години Анотации
Корпоративен бизнес и предприемачествоЕдна годинаДве годиниАнотации
Икономика на хранителната индустрияЕдна годинаДве години Анотации
Бизнес информационни технологииЕдна годинаДве години Анотации

 

Учебни планове МАГИСТРИ през учебната 2019/2020г.

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА

Срок на обучение: 
линк към учебния план
5.12. Хранителни технологии
Храни, хранене и диететикаЕдна годинаДве години Анотации 
3.8. Икономика
Икономика на хранителната индустрияЕдна годинаДве годиниАнотации 
Бизнес информационни технологииЕдна годинаДве години
Анотации 

Учебни планове МАГИСТРИ през учебната 2018/2019г.

/ в действие от 2017/2018г. /

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА

Срок на обучение: 
линк към учебния план
3.8. ИкономикаУчебни програми
Икономика на хранителната индустрияЕдна годинаДве години Анотации
Икономика на туристическата индустрияЕдна годинаДве години Анотации
Корпоративен бизнес и предприемачествоЕдна годинаДве години Анотации
Бизнес информационни технологииЕдна годинаДве години Анотации
3.9. Туризъм
ТуризъмЕдна годинаДве годиниАнотации
 5.13Общо инженерство  
Индустриален мениджмънтЕдна годинаДве години
Мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорствотоЕдна годинаДве години
 5.12. Хранителни технологии
КетърингЕдна годинаДве години
Екология и опазване на околната среда в хранителната индустрияЕдна годинаДве години

Учебни планове МАГИСТРИ през учебната  2018/2019 г.

/ в действие от учебната 2016/2017г. /

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА   –  Редовно обучение, Задочно обучение

Срок на обучение:линк към учебния план
 5.12. Хранителни технологииУчебни програми
КетърингДве години
3.8. Икономика
Икономика на хранителната индустрияЕдна годинаДве годиниАнотации
Бизнес информационни технологииЕдна годинаДве години

Translate »