ОБРАЗОВАТЕЛНО – КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР” 

 УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

 

Учебни планове в действие от учебна 2021/2022 година

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

/специализация/

Форма на обучение
ТЕХНОЛОГИЯ НА ХРАНИ И АРОМАТИЧНИ ПРОДУКТИ   РЕДОВНА, ЗАДОЧНА
ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗЪРНЕНИТЕ, ФУРАЖНИТЕ, ХЛЕБНИТЕ  И СЛАДКАРСКИТЕ ПРОДУКТИ РЕДОВНА, ЗАДОЧНА

 

Учебни планове в действие от учебна 2020/2021 година

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

/специализация/

Форма на обучение
ТЕХНОЛОГИИ НА ФЕРМЕНТАЦИОННИТЕ ПРОДУКТИ РЕДОВНА, ЗАДОЧНА
БИОТЕХНОЛОГИИ РЕДОВНА, ЗАДОЧНА

 

Учебни планове актуализирани през 2019 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

/специализация/

Форма на обучение
ТЕХНОЛОГИЯ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИ РЕДОВНА, ЗАДОЧНА
ТЕХНОЛОГИЯ И ДИЗАЙН НА ХРАНИ И АРОМАТНО-ВКУСОВИ ПРОДУКТИ РЕДОВНА, ЗАДОЧНА
ТЕХНОЛОГИЯ НА ВИНОТО И ПИВОТО РЕДОВНА, ЗАДОЧНА
АНАЛИЗ  КОНТРОЛ И ЕКОЛОГИЯ НА ХРАНИТЕ РЕДОВНА, ЗАДОЧНА

Учебни планове в действие от учебна 2017/2018 година

 НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА
/специализация/
Форма на обучение
„ТЕХНОЛОГИЯ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИ “

Технология на месото и рибата

Технология на млякото и млечните продукти
Технология на продуктите от плодове и зеленчуци

 РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА
„ТЕХНОЛОГИЯ И ДИЗАЙН НА ХРАНИ И АРОМАТНО-ВКУСОВИ ПРОДУКТИ “

Технология на козметиката, маслата и тютюневите изделия
Технология на зърнените, хлебните и захарните изделия

 РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА
„ТЕХНОЛОГИЯ НА ВИНОТО И ПИВОТО“
РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА
„АНАЛИЗ  КОНТРОЛ И ЕКОЛОГИЯ НА ХРАНИТЕ“

Анализ и контрол на хранителните продукти
Химия и микробиология на храните

Екология и контрол при производството на храните

 РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА
БИОТЕХНОЛОГИИ“ РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА

    Учебни планове в действие от учебна 2016/2017 година

 НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА
/специализация/ 

Форма на обучение

„ТЕХНОЛОГИЯ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИ “

Технология на месото и рибата

Технология на млякото и млечните продукти
Технология на продуктите от плодове и зеленчуци

 РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА
  „ТЕХНОЛОГИЯ И ДИЗАЙН НА ХРАНИ И АРОМАТНО-ВКУСОВИ ПРОДУКТИ“

Технология на козметиката, маслата и тютюневите изделия
Технология на зърнените, хлебните и захарните изделия

 РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА

„ТЕХНОЛОГИЯ НА ВИНОТО И ПИВОТО“
РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА
„АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ“

Анализ и контрол на хранителните продукти
Химия и микробиология на храните

 РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА
БИОТЕХНОЛОГИИ“ РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА

    Учебни планове за студенти от Четвърти курс

                    СПЕЦИАЛНОСТИ ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
Р/редовна/, З/ задочна/
Технология на месото и млякото  Р, З
Консервиране и хладилна технология Р, З
Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти Р, З
Технология на виното и пивото Р, З
Технология на тютюна и тютюневите изделия Р, З
Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката Р, З
Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати Р, З
Химия и микробиология на храните Р
Анализ и контрол на хранителните продукти Р
Екологичен инженеринг в хранителната индустрия Р
Биотехнологии Р, З
Технология на ферментационните продукти  (с изучаване на френски език) по магистърска програма Магистърска програма след завършено средно образование.