ОБРАЗОВАТЕЛНО – КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН  “МАГИСТЪР”

 УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В

Технологичен факултет 

 

 

Учебни планове в действие от учебната 2020/2021 година

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА

Срок на обучение:
линк към учебния план
5.12. Хранителни технологии    
Храни и национална сигурност Една година Две години
Иновации в напитките и сомелиерството Една година

 

Учебни планове в действие от учебната 2018/2019 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА

Срок на обучение:
линк към учебния план
5.11Биотехнологии
Индустриални и фармацевтични биотехнологии Една година Две години
5.12. Хранителни технологии    
Технология на продуктите от месо, риба и яйца Две години
Технология и управление при производството на млечни продукти Две години
Преработка и хладилна технология на плодовете и зеленчуците Две години
Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти Една година Две години
Технология на тютюна и тютюневите изделия Две години
Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката Две години
Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати Една година Две години
Анализ и контрол на хранителните продукти Една година

Учебни планове в действие от учебната 2017/2018 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА

Срок на обучение:
линк към учебния план
5.11Биотехнологии
Индустриални биотехнологии Една година Две години
Клетъчна и молекулярна биотехнология Една година
5.12. Хранителни технологии    
Технология на продуктите от месо, риба и яйца Една година Две години
Технология и управление при производството на млечни продукти Една година Две години
Преработка и хладилна технология на плодовете и зеленчуците Една година Две години
Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти Една година Две години
Технология на виното и пивото Една година Две години
Технология на тютюна и тютюневите изделия Една година Две години
Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката Една година Две години
Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати Една година Две години
Анализ и контрол на хранителните продукти Една година Две години
Безопасност на храните Една година Две години
Управление на качеството в хранителната индустрия Една година

 

Две години
Функционални храни Една година Две години

Учебни планове в действие от учебната 2016/2017 година

 НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Форма на обучение:

РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА

Срок на обучение:

Линк към учебния план

ИНДУСТРИАЛНИ БИОТЕХНОЛОГИИ една година

две години

КЛЕТЪЧНА И МОЛЕКУЛЯРНА БИОТЕХНОЛОГИЯ една година
ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ МЕСО, РИБА И ЯЙЦА една година

две години

ТЕХНОЛОГИЯ НА МЛЯКОТО И МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ
една година

  две години

ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ  една година

две години

ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗЪРНЕНИТЕ, ФУРАЖНИТЕ, ХЛЕБНИТЕ И СЛАДКАРСКИТЕ ПРОДУКТИ
една година

  две години

ТЕХНОЛОГИЯ НА ВИНОТО И ПИВОТО една година

  две години

ТЕХНОЛОГИЯ НА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ
 една година  две години
 ТЕХНОЛОГИЯ НА МАЗНИНИТЕ, ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА, ПАРФЮМЕРИЯТА И КОЗМЕТИКАТА една година

  две години

 ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗАХАРТА, ЗАХАРНИТЕ ИЗДЕЛИЯ, НИШЕСТЕТО И НИШЕСТЕНИТЕ ХИДРОЛИЗАТИ една година  две години
 АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ една година

две години

 БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ една година

 две години

 ФУНКЦИОНАЛНИ ХРАНИ  една година  две години
КОНТРОЛ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД една година

 две години

Технология на ферментационните продукти  (с изучаване на френски език) по магистърска програма – редовна форна на обучение  – срок на обучение 5 години

 

Магистърска програма след завършено средно образование.