Търсене
Close this search box.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИЕ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА УЧЕБНАТА И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ И СЪСТОЯНИЕТО НА ФАКУЛТЕТА

Публикувано от

На 19 октомври 2022 г. от 13:00 часа в аула 205, бл. 1 се проведе Общо събрание на Техническия факултет на Университета по хранителни технологии – гр. Пловдив. На него беше представен и приет отчетът на деканското ръководство за мандат 01 февруари 2021 – 31 януари 2022 г.

Председателят на ОС на факултета получи от Студентския съвет на УХТ доклад, съдържащ имената на делегатите на събранието от квотата на студентите и докторантите, непосредствено преди провеждането на заседанието, въпреки че този доклад бе изискан в срок до 10.10.2022 г.  поради необходимостта да бъдат коректно изготвени поканата и присъствените списъци за ОС и бюлетините за избора на представители на студентите и докторантите във Факултетния съвет на Техническия факултет. Това наложи спешна промяна в организацията на заседанието. Към доклада от Студентския съвет обаче не бе приложен протокол за проведения от студентите избор на делегати или други документи, удостоверяващи легитимността на този избор, което постави под въпрос и законосъобразността на последващия избор на студенти и докторанти във Факултетния съвет.

 

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.