Търсене
Close this search box.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ ПРИЕ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА УЧЕБНАТА И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ И СЪСТОЯНИЕТО НА ФАКУЛТЕТА

Публикувано от

На 4 октомври се проведе Общо събрание на Технологичен факултет на УХТ – Пловдив. Деканът проф. д-р Десислав Балев, представи Годишен доклад за учебната и научно-изследователската дейност и състоянието на Технологичния факултет за втората година от мандата. Докладът бе приет единодушно от  членовете на Общото събрание на факултета.

Председателят на Общото събрание на Технологичен факултет доц. д-р Антон Славов запозна присъстващите с актуалното състояние на събранието, настъпилите промени в неговата численост и структура за изминалия период и необходимостта от корекции от гледна точка на законовите изисквания.

Въпреки факта, че общите събрания на факултетите са върховните колективни органи за управление и решенията им осигуряват коректното функциониране на всички звена в съответния факултет и на университета като цяло, Общото събрание на Технологичен факултет бе проведено без представители на студентите. Пренебрегвайки поканата, отправена на 05.09.2022 г. от председателството на ОС на Технологичен факултет, към датата на провеждане на събранието Студентският съвет на УХТ – Пловдив не предостави имена на делегатите за участие в заседанието в нарушение на чл. 26, ал. 1, т.3 и чл. 26, ал. 3а, т.3 от ПУД на УХТ.

 

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.