Търсене
Close this search box.

Обява за кандидатстване за студентски мобилности по програма Еразъм+

УХТ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЕЛЕКЦИЯ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ И ПРАКТИКА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2023/2024 Г.

Краен срок за кандидатстване: 30 АПРИЛ 2023 г.

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ВИ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА:

 • ДОСТЪП ДО ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ВИСШИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СИСТЕМИ, БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕТО НА АКАДЕМИЧНИ
 • ТАКСИ И ТАКСИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТИ, КАКТО И СВОБОДЕН ДОСТЪП ДО ЛАБОРАТОРИИ И ПОЛЗВАНЕ
 • НА БИБЛИОТЕКИ
 • АКАДЕМИЧНО ПРИЗНАВАНЕ НА ПЕРИОДА НА ОБУЧЕНИЕ В ПРИЕМАЩАТА ЕВРОПЕЙСКА ИНСТИТУЦИЯ
 • КУЛТУРЕН И СОЦИАЛЕН ДОСЕГ ПО ВРЕМЕ НА ПЕРИОДА НА ПРЕСТОЙ В ПРИЕМАЩИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФО: https://uft-plovdiv.bg/студенти/секторна-програма-еразъм/секторна-програма-еразъм 

 • СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ 113 СТАЯ, I БЛОК, E-MAIL: erasmusuft@gmail.com 

СПИСЪК НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ: plan_2022_2023.doc 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 • Студенти, които имат успешно завършени минимум два семестъра на следването си в УХТ;
 • Студенти, които владеят много добре езика, на който ще се осъществи обучението в приемащата държава.

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ:

 • Заявление за участие с цел обучение или практика Outgoing_Erasmus_Students_application.doc 
 • Уверение от Учебен отдел за среден успех от обучението
 • Езиков паспорт (Europass) Europass.doc 

КРИТЕРИИ ЗА СЕЛЕКЦИЯ:

 • Степен на писмено и говоримо владеене на съответния чужд език;
 • Умения за работа с компютър (работа с програми Word, Excel);
 • Успех от обучението до момента на кандидатстване (минимален успех – добър 4,00);

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.