Обяви за събиране на оферти

Ид.NoОткриване на процедуратаПредмет на поръчкатаНомер на преписка в АОПВид процедура/ основание за провежданеСтатус
2020
4-20204.03.2020г.Периодична доставка на лабораторна стъклария и материали9096819ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертиотворена
3-20204.03.2020г.Периодични доставки на химикали и реактиви за лабораторни цели9096817ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертиотворена
1-202017.02.2020г.Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Университет по хранителни технологии“9096416ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертиотворена
2019
6-201929.08.2019г.Доставка на компютърна техникаЗОП, чл.191, ал.1, т.1, покана до определени лицазатворена
5-201929.08.2019г.Доставка на лабораторно оборудванеЗОП, чл.191, ал.1, т.1, покана до определени лицазатворена
4-201921.06.2019г.Доставка на лабораторно оборудване9089457ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена
3-201921.06.2019г.Доставка на компютърна техника и оборудване за нуждите на Университет по хранителни технологии9089456ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена
2-201928.05.2019г.Строително-ремонтни работи по сградния фонд на Университет по хранителни технологии9088624ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена
1-201924.01.2019г.Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Университет по хранителни технологииЗОП, чл.191, ал.1, т.1, покана до определено лице
2018
7-201819.12.2018г.Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Университет по хранителни технологии9084414ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена
6-201812.11.2018г.Периодична доставка на химикали, реактиви, препарати / тестове за лабораторни цели9082987ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена
5-201817.7.2018г.Доставка на компютърна техника и оборудване за нуждите на УХТ9078618ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена
4-201812.7.2018г.Строително-ремонтни работи по сградния фонд на УХТ9078429ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена
3-201821.6.2018г.Доставка на машини и съоръжения9077537ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена
2-201811.6.2018г.Доставка на лабораторна стъклария и материали9077064ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена
1-20188.2.2018г.Периодични доставки на химикали, реактиви и препарати/тестове за лабораторни цели9072824ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена
2017
22-201714.12.2017г.Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на УХТ9071560ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена
21-201721.6.2017г.Строително-ремонтни работи по сградния фонд на УХТ9065480ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена
20-201715.6.2017г.Доставка на компютърна техника за нуждите на УХТ9065303ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена
19-201720.4.2017г.Доставка и монтаж на мултимедийно конферентно оборудване.9063531ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена
18-20176.4.2017г.Доставка на канцеларски материали за нуждите на УХТ9063109ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена
17-201727.1.2017г.Доставка на строителни материали за нуждите на УХТ9060952ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена
2016
16-201614.12.2016г.Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на мултифункционална зала в УХТ9059949ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена
15-201613.12.2016г.Упражняване на независим строителен надзор при изпълнението на строителни и монтажни работи за обект: „Обновяване и модернизация на две сгради на УХТ”9059874ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена
14-201611.11.2016г.Доставка на хранителни продукти за нуждите на УХТ9058484ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена
13-201625.10.2016г.Доставка на хранителни продукти за нуждите на УХТ9057821ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена
12-201613.10.2016г.Предоставяне на консултантски услуги по подготовка и окомплектоване на проектно предложение за изграждане и развитие на Център за върхови постижения9057423ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена
11-201613.09.2016г.Доставка на лабораторно, оптично и прецизно оборудванеЗОП, чл.191, ал.1, т.1, покана до определени лицазатворена
10-201626.08.2016г.Строително-ремонтни работи на покривната хидроизолация на Спортен комплекс на УХТЗОП, чл.191, ал.1, т.3, покана до определено лицезатворена
9-201616.08.2016г.Доставка на лабораторно, оптично и прецизно оборудване9055407ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена
8-201622.07.2016г.Доставка на лабораторно, оптично и прецизно оборудване9054582ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена
7-201608.07.2016г.Периодични доставки на химикали, реактиви и препарати за лабораторни цели9054167ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена
6-201608.07.2016г.Периодични доставки на лабораторна стъклария и материали9054166ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена
5-201608.07.2016г.Разработване на инвестиционен проект за обновяване и модернизация на две сгради на УХТ и осъществяване на авторски надзор при строителството9054163ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена

 

Translate »