Ид.No Откриване на процедурата Предмет на поръчката Номер на преписка в АОП Вид процедура/ основание за провеждане Статус
2020
4-2020 4.03.2020г. Периодична доставка на лабораторна стъклария и материали 9096819 ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на оферти отворена
3-2020 4.03.2020г. Периодични доставки на химикали и реактиви за лабораторни цели 9096817 ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на оферти отворена
1-2020 17.02.2020г. Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Университет по хранителни технологии“ 9096416 ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на оферти отворена
2019
6-2019 29.08.2019г. Доставка на компютърна техника ЗОП, чл.191, ал.1, т.1, покана до определени лица затворена
5-2019 29.08.2019г. Доставка на лабораторно оборудване ЗОП, чл.191, ал.1, т.1, покана до определени лица затворена
4-2019 21.06.2019г. Доставка на лабораторно оборудване 9089457 ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на оферти затворена
3-2019 21.06.2019г. Доставка на компютърна техника и оборудване за нуждите на Университет по хранителни технологии 9089456 ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на оферти затворена
2-2019 28.05.2019г. Строително-ремонтни работи по сградния фонд на Университет по хранителни технологии 9088624 ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на оферти затворена
1-2019 24.01.2019г. Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Университет по хранителни технологии ЗОП, чл.191, ал.1, т.1, покана до определено лице
2018
7-2018 19.12.2018г. Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Университет по хранителни технологии 9084414 ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на оферти затворена
6-2018 12.11.2018г. Периодична доставка на химикали, реактиви, препарати / тестове за лабораторни цели 9082987 ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на оферти затворена
5-2018 17.7.2018г. Доставка на компютърна техника и оборудване за нуждите на УХТ 9078618 ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на оферти затворена
4-2018 12.7.2018г. Строително-ремонтни работи по сградния фонд на УХТ 9078429 ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на оферти затворена
3-2018 21.6.2018г. Доставка на машини и съоръжения 9077537 ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на оферти затворена
2-2018 11.6.2018г. Доставка на лабораторна стъклария и материали 9077064 ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на оферти затворена
1-2018 8.2.2018г. Периодични доставки на химикали, реактиви и препарати/тестове за лабораторни цели 9072824 ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на оферти затворена
2017
22-2017 14.12.2017г. Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на УХТ 9071560 ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на оферти затворена
21-2017 21.6.2017г. Строително-ремонтни работи по сградния фонд на УХТ 9065480 ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на оферти затворена
20-2017 15.6.2017г. Доставка на компютърна техника за нуждите на УХТ 9065303 ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на оферти затворена
19-2017 20.4.2017г. Доставка и монтаж на мултимедийно конферентно оборудване. 9063531 ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на оферти затворена
18-2017 6.4.2017г. Доставка на канцеларски материали за нуждите на УХТ 9063109 ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на оферти затворена
17-2017 27.1.2017г. Доставка на строителни материали за нуждите на УХТ 9060952 ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на оферти затворена
2016
16-2016 14.12.2016г. Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на мултифункционална зала в УХТ 9059949 ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на оферти затворена
15-2016 13.12.2016г. Упражняване на независим строителен надзор при изпълнението на строителни и монтажни работи за обект: „Обновяване и модернизация на две сгради на УХТ” 9059874 ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на оферти затворена
14-2016 11.11.2016г. Доставка на хранителни продукти за нуждите на УХТ 9058484 ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на оферти затворена
13-2016 25.10.2016г. Доставка на хранителни продукти за нуждите на УХТ 9057821 ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на оферти затворена
12-2016 13.10.2016г. Предоставяне на консултантски услуги по подготовка и окомплектоване на проектно предложение за изграждане и развитие на Център за върхови постижения 9057423 ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на оферти затворена
11-2016 13.09.2016г. Доставка на лабораторно, оптично и прецизно оборудване ЗОП, чл.191, ал.1, т.1, покана до определени лица затворена
10-2016 26.08.2016г. Строително-ремонтни работи на покривната хидроизолация на Спортен комплекс на УХТ ЗОП, чл.191, ал.1, т.3, покана до определено лице затворена
9-2016 16.08.2016г. Доставка на лабораторно, оптично и прецизно оборудване 9055407 ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на оферти затворена
8-2016 22.07.2016г. Доставка на лабораторно, оптично и прецизно оборудване 9054582 ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на оферти затворена
7-2016 08.07.2016г. Периодични доставки на химикали, реактиви и препарати за лабораторни цели 9054167 ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на оферти затворена
6-2016 08.07.2016г. Периодични доставки на лабораторна стъклария и материали 9054166 ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на оферти затворена
5-2016 08.07.2016г. Разработване на инвестиционен проект за обновяване и модернизация на две сгради на УХТ и осъществяване на авторски надзор при строителството 9054163 ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на оферти затворена