Търсене
Close this search box.

ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ФОНД „НАУКА” ПРЕЗ 2022 г. НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КАЧЕСТВЕНИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И

ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ

 

Със заповед № 333/04.05.2022 г. се обявява 

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ФОНД „НАУКА” ПРЕЗ 2022 г. НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КАЧЕСТВЕНИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ     

Заповедта за обявяване на конкурса, както и образец на заявката, можете да изтеглите:

ЗАПОВЕД № 333/04.05.2022 г.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Заявките се представят в два екземпляра с оригинални подписи, на хартиен и електронен носител, без подписи (в doc. или docx.формат), в срок до 06.06.2022 г. в сектор „Научноизследователски проекти”, стая 113, бл. 1

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.