Преподавателите избират устно изпитване във видеовръзка или електронен тест с практически въпроси.

След като изкараха голяма част от първия семестър в електронна среда, сега студентите ги чака и онлайн сесия.

Преподавателите обаче са решени да не позволят изпитването да се превърне в шмекеруване с отворен учебник пред екрана. Най-често елиминират такава възможност с тест, който съдържа въпроси, на които не може да се препише дословно теория, а се иска наученото да се интерпретира и приложи практически. Разговор във видеовръзка пък замества класическото устно изпитване в необичайната ситуация тази година.

99 на сто от лекциите по дисциплините в УХТ приключили още преди празниците. Заверките там се правят по списък, а не с представяне на студентската книжка.

А всеки преподавател избира най-надеждния за него начин да провери знанията на студентите. Зам.-ректорът по учебната дейност доц. Христо Спасов е сред тези, които залагат на теста с отворени въпроси. Преподава дисциплината „Органолептичен анализ“, която позволява това. А подходът е даже благодатен, защото кара младежите  да оформят мисълта си, с която да опишат метод и продукт, когато организират дегустация.

Преподавателят праща файл с въпросите и очаква отговорите в реално време, като фиксира докога трябва да се справи студентът.

Не разчита на камерата да гарантира, че не се прибягва до помощни средства. В днешния свят даже е допустимо да се ползват материали, да се погледне формула, но най-важното е да създадем умението на младежите да боравят с тази информация, след като я имат от източника подръка, казва доц. Спасов. И ако не е сигурен съвсем дали студентът е успял в това самостоятелно, всичко лъсва във втората част на изпита – свободен разговор във видеовръзка. Тогава се коментира  написаното в първата част, задават се допълнителни въпроси и става ясно доколко се владее фундаменталното знание и може ли да се прилага на практика.

Част от колегите все повече се насочват и към решаване на казуси по време на изпит,казва доц. Спасов. Той например е възлагал следния: в магазин, който не се зарежда от дистрибуторите на дадена фирма, се появява не​ин продукт. Студентът трябва да предложи начин за сензорен анализ, чрез който да установи дали това наистина е продукцията на тази фирма, или се касае за менте. В едно такова конкретно задание трябва да се приложат на практика теоретичните знания, казва доц. Спасов. И твърди, че при такъв подход скъсаните даже са по-малко.

Основната част на лекциите на задочниците в УХТ са приключили във формат вечерни и съботни занимания. Трудно е за работещите, но особено в магистърските програми са много мотивирани, казват от УХТ.

В момента според заповедта на здравния министър и упражненията са онлайн до 31 януари. В УХТ трябвало да започнат на 11 януари, но точно тогава се очаква нов ръст на заболеваемостта от коронавирус след празниците. Затова  е дадена свобода на всеки преподавател да реши дали да не ги отложи  и практическите занятия да се проведат компенсаторно през юли присъствено.

Междувременно УХТ е купил пречистватели на въздух, като на всяка катедра се пада по един.

При евентуално възстановяване на присъствени занимания ще се ползват за осигуряване на безопасна среда в лабораториите, като ще се местят от едно в друго помещение.

Със заповед на ректора проф. Румен Младенов и Пловдивският университет ще проведе онлайн сесията, с изключение на държавните изпити. Присъствено ще са само конкурсите по Закона за развитие на академичния състав. И там преподавателите се ориентират основно към тестове за практическо прилагане на знанията и изпитване във видеовръзка. Повечето специалности позволяват онлайн обучение и изпитване, най-големите трудности са в Биологическия и Химическия факултет, където са важни практиките.

Онлайн сесията не притеснява и ректора на АМТИИ проф. Тони Шекерджиева-Новак. Там още в края на семестъра била дадена възможност за оценяване чрез подготовка на курсови работи, а на студентите от теоретични специалности – и въз основа на публикации.

Онлайн се проведе конкурсът „Бах и неговото съвремие“, който тази година имаше нова секция – за теоретични разработки. В електронен формат бе и годишната изложба на художниците. Можем да се справим и така, но това е кризисно решение и очакваме момента, в който ще възстановим живия контакт при осигурена безопасност, увери ректорът.

Към момента присъствено са разрешени само практическите занимания за студентите по медицина.