ОТКРИВАМЕ  ТЪРЖЕСТВЕНО  НОВАТА  АКАДЕМИЧНА  ГОДИНА  НА  12-ТИ СЕПТЕМВРИ