Търсенето на инженерни кадри продължава. Специалисти по автоматика, информационна и управляваща техника на практика са необходими във всяко производство, особено в приборостроенето и машиностроенето, в леката и хранително-вкусовата промишленост. Това подчерта доц. д-р инж. Веселин Начев, ръководител на катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника“ в Университета по хранителни технологии. Според него  сред водещите причини   е утвърждаването на  Пловдив като индустриален лидер в страната и привличането на инвеститори от цял свят. В една от най-големите промишлено-търговски зони у нас – „Тракия икономическа зона“, необходимостта от кадри е непрекъсната, в това число и на инженери по автоматика. За да се осигурят специалисти, там непрекъснато се провеждат специализирани курсове, за да отговорят на растящата нужда от кадри.

По данни на рейтинговата система на висшите училища в България, завършилите специалност автоматика са на първо място по принос към осигурителната система в страната от инженерните специалности. Те заемат също така и водещо място по реализация и доход на завършилите. Затова допълнително нараства и интересът към обучението в задочна форма, каза зам.-деканът на Технически факултет доц. д-р Таня Титова.

Катедрата по „Автоматика, информационна и управляваща техника“ е с богат опит и традиции, тя е сред първите, създадени в страната – преди 45 години. Разполага с нужните научни и учебни лаборатории, а учебните планове и програми отговарят на съвременните европейски изисквания, както и на потребностите и очакванията на бизнеса. Всички дипломирали се получават допълнителен профил, насочен към автоматизация на процесите в хранително-вкусовата промишленост.

Според доц. Начев през 2021 година надпреварата за места с инженерна насоченост ще бъде по-голяма, след като се разбра, че държавата ще заплаща напълно или частично таксите на студенти, които имат сключен договор с работодател за осигуряване на стаж по съответната специалност за периода на обучението и на работно място след успешно дипломиране.

Повече от 25 са работодателите, които предлагат договори на 123-ма първокурсници за учебната 2021/2022 година, стана ясно в Деня на отворените врати, който УХТ проведе на 10 юни 2021 г. Сключилите договори приети студенти няма да заплащат такси за времето на обучението си в университета, като в същото време ще провеждат стажа си по специалността във фирмата.  След успешно завършване младите инженери ще продължат работа най-малко 5 години, в които ще получават възнаграждение в размер не по-ниско от средната основна заплата в предприятието.

Приемът на документи за кандидатстване в УХТ продължава до 30 юни 2021 г. Конкурсните изпити по Математика и по Химия и опазване на околната среда са на 1 юли 2021 г.