Търсене
Close this search box.

Отличните възможности за професионална реализация – магнит за кандидат-студентите в УХТ

Публикувано от

През учебната 2023/2024 година Университетът по хранителни технологии (УХТ) стартира две нови бакалавърски специалности – “Компютърен инженерен дизайн” и “Топлинна, хладилна и климатична техника”. За втора година ще се осъществи прием и по специалностите “Компютърно управление и автоматизация” и “Технология на парфюмерийните, козметичните и ароматно-вкусовите продукти”. 

И тъй като стратегическа цел на УХТ е да продължи предлагането на нови хибридни специалности, разработени съвместно с висши училища у нас и в чужбина, в момента, в партньорство с Медицински университет – Пловдив бе разработена обща магистърска програма “Диететика”.

Успешната професионална реализация привлича младите хора в университета, който е една от най-старите изследователски и образователни институции на Балканите в областта на хранителната наука и технология. Предлаганите специалности са съобразени със съвременните изисквания на пазара на труда. Това позволява 90% от завършилите водещото висше училище, свързано с технологията на храните и напитките, хранителната химия и биотехнологията, да започнат веднага работа, като 82% – са по специалността си, а 28% практикуват още по време на обучението си. Възпитаници на УХТ са част от висшия мениджмънт в утвърдени фирми от хранителната индустрия, туризма, машиностроенето и енергетиката.

Университетът предлага атрактивно портфолио от специалности в областта на храните, напитките и козметичните продукти, храненето и туризма, биотехнологията, икономиката и мениджмънта, компютърните системи и автоматизацията и машинното и топлинното инженерство. Високото качество на обучение се потвърждава от безспорната лидерската позиция на университета в направлението “Хранителни технологии” в Рейтинговата система на висшите училища в България. 

Девет са общо професионалните направления за бакалаври и магистри, по които от тази есен се очаква да бъдат приети 765-ма студенти в редовно и задочно обучение. В четири от бакалавърските програми обучението се провежда и на английски език, а в една – на френски.

В структурата на университета се включват три факултета – Технологичен, Технически и Стопански, както и Департамент по езиково обучение, физическо възпитание и спорт.

  • Традиционни и нови атрактивни възможности за прием в УХТ

Ръководството разшири възможностите за прием в университета. Според зам.-ректора по учебна дейност доц. д-р Христо Спасов освен с кандидатстудентски изпити, с оценките от матурите и от задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в професионалните гимназии, учениците имат възможността да формират бал за класиране в УХТ, ако се представят отлично на една от двете форми:

  • Национален ученически конкурс “Млад изследовател 2023”
  • Тематични състезания за ученици, станали вече традиционни

Те се реализират съвместно  от университета и средните училища в страната, с които УХТ има сключен договор за сътрудничество. За втора година  УХТ е организатор на най-големия ученически конкурс  “Млад изследовател”. Тази година участие в него са заявили 67 отбора. За сравнение през 2022 г. те са били 25.

Темите са свързани основно с иновациите в хранителните технологии, традиционните български храни, свързани с нашите празници.

“Възможността младите хора да разгърнат творческия си потенциал ги привлича в надпреварата” – заяви доц. Спасов. Освен парични награди победителите в него ще получат и сертификати, които се приравняват на оценка от кандидатстудентски изпит, с която могат да участват в класирането за прием на студенти.

Традиционният Ден на отворени врати в УХТ ще се проведе на 28 април, когато е финалът на Националния конкурс.

И тази година първата предварителна кандидатстудентска сесия ще бъде през март, приемният изпит е на 18-и. Втората започва на 30 май, като изпитът е на 3 юни. Документи за кандидатстване и участие в редовния изпит на 1 юли ще се приемат между 13 и 30 юни. Трите класирания и записвания на приетите студенти са между 4 и 19 юли.

  • Нови възможности за сътрудничество “бизнес-университет”

УХТ членува в представителните работодателски организации – Българската стопанска камара, Асоциацията на индустриалния капитал в България и Българската търговско-промишлена палата. Успешно си партнира с Тракия икономическа зона и с представителните браншови организации от хранителната и туристическата индустрии.

Тясното сътрудничество с бизнеса не само подпомага ефективното практическо обучение, но осигурява и директен контакт на студентите с потенциални работодатели, включително възможности за получаване на стипендии по време на следването. Изграденият Кариерен център активно подпомага студенти и дипломанти в тяхната професионална ориентация и улеснява успешната им реализация на пазара на труда.

В процес на създаване е Университетски център за иновации и предприемачество, който да насърчава креативността на преподаватели и студенти и да улеснява технологичния трансфер към бизнеса.

Новата магистърска програма под егидата на OIV стартира тази пролет

УХТ стартира нова магистърска програма “Технология на виното и напитките на винена основа“, която е пилотен проект под егидата на Международната организация по лозата и виното (OIV).

Международната организация по лозата и виното постави УХТ на световната карта на престижните академични винарски центрове. УХТ ще е третият университет в света, след l’Institut Agro Montpellier (Франция) и UC Davis (САЩ), предлагащ програма със сертификат от OIV.

Университетът по хранителни технологии е избран на базата на доказаната си експертиза в обучението на студенти, включително чуждестранни, в областта на технологията на виното и високоалкохолните напитки. Освен това, УХТ е единственият български и един от двата балкански университета, които членуват в Международната асоциация на винарските университети.

Обучението се организира от консорциум от три български университета – Университет по хранителни технологии,  Аграрен университет – Пловдив и  Медицински университет – Пловдив, които сключиха споразумение, наречено е PlovdivWineUni.

Курсът ще се провежда на английски език, а част от лекторите ще бъдат водещи в своята област чуждестранни експерти. Срокът на обучение е 2 години и стартира през март 2023 г. В първите три семестъра се предвижда хибридно обучение – лекциите ще са online, а практическите занятия – присъствено. Последният семестър е насочен към разработването на магистърска теза и нейната защита.

 

в. Стандарт – https://www.standartnews.com/balgariya-obrazovanie/otlichnite-vzmozhnosti-za-profesionalna-realizatsiya-magnit-za-kandidat-studentite-v-ukht-517344.html

 

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.