Търсене
Close this search box.

Отличните възможности за реализация привличат кандидат-студентите в УХТ

Публикувано от

На 30 юни изтича срокът, в който ще се приемат кандидатстудентски документи в Университета по хранителни технологии (УХТ) в Пловдив. Кризата, свързана с Ковид пандемията, доказа устойчивостта на хранителната индустрия, а УХТ е лидер в подготовката на кадри за нея.

Прави впечатление, че интересът към обновените специалности “Компютърно управление и автоматизация” и “Технология на парфюмерийните, козметичните и ароматно-вкусовите продукти” е значителен, посочи зам.-ректорът по учебна дейност и академичен състав доц. д-р Христо Спасов. Техните наименования бяха актуализирани в навечерието на кандидатстудентската кампания и съответстват на перспективните и престижни направления от хранително-вкусовата индустрия, обясни той. Традиционен е интересът и към специалности „Технология  и качество на храните“, „Компютърни системи и технологии“, „Туризъм“, „Храни, хранене диететика“. Програмите за обучение са съобразени със съвременните изисквания на пазара на труда, което позволява преобладаваща част от  завършващите да започнат работа по специалността още като студенти или малко след дипломирането.

Девет са общо професионалните направления в университета, в четири от бакалавърските програми ще се провежда обучение и на английски език, а в една – на френски език.

Много добри резултати дават контактите на УХТ с различни фирми. Благодарение на това се предлагат гъвкави условия в обучителния процес за работещите от различни фирми от областта на хранителната и туристическата индустрия и хранителното  машиностроене. Разчитаме и на интерес към специалности „Машини и апарати в хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост“ и „Топлотехника“, за които очакваме излизане на решение за поемане на таксите за обучение по тези програми от държавата за целия срок на обучение.

За втора поредна година УХТ обявява прием на документи за специалността „Хранене и туризъм“ в редовна форма на обучение в изнесения обучителен център във Велико Търново. Зам.-ректорът посочи, че местният бизнес е потвърдил съгласието си част от учебния процес да се провежда в негови производствени бази и лаборатории, оборудвани на най-високо технологично ниво.

Филиалът в старата столица бе разкрит по предложение на Община Велико Търново и на инвеститори от региона, които тогава заявиха, че изпитват остра нужда от квалифицирани кадри, особено в сферата на храненето и туризма. След пика на Ковид пандемията интересът към този бранш е още по-осезателен.

Приемът и тази година се осъществява с оценките от Държавния зрелостен изпит, както и от Държавния изпит за придобиване на професионална квалификация, който се държи в професионалните гимназии.

Тези, които са недоволни от получените оценки, имат възможност да ги повишат, като се явят на третия редовен изпит – на 1 юли 2022 г. Той ще се проведе отново online, а кандидатите ще могат да решават тестове с по 25 въпроса по Математика или Химия и опазване на околната среда.

Резултатите от първо класиране ще бъдат обявени на 3 юли 2022 г. във висшето училище.

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.