Търсене
Close this search box.

ОТ 11 СЕПТЕМВРИ СТАРТИРА ПРИЕМАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОКС „МАГИСТЪР“

Публикувано от

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

ЗА ОКС „МАГИСТЪР“

 

11 септември ÷ 29 септември 2023 г.

СТАЯ 132 , БЛОК 1 

РАБОТНО ВРЕМЕ:

8.30  –  12.00 ЧАСА

 13.00  – 16.00 ЧАСА

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
  1. Диплома за висше образование – оригинал и ксерокопие.

Ако няма издадена диплома – уверение, издадено от висшето училище, съдържащо среден успех от курса на обучение и оценката от държавния изпит или дипломната защита;   

  • Заявление за кандидатстване

Попълва се на място;

  • Платена такса за кандидатстване 60.00 лв.

Заплаща се в касата на университета стая 108, бл. 1.

 

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.