Периодична доставка на химикали, реактиви, препарати / тестове за лабораторни цели

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 №  1  pdf   Обява  12.11.2018 г.
 №  2  pdf  Документация(Приложение 1)  12.11.2018 г.
 №  3  pdf  Образци (Приложение 2)  12.11.2018 г.
 №  4  xls  Информация за публикувана обява(Линк към АОП)  12.11.2018 г.
 №  5  xls  Информация за удължаване на срока(Линк към АОП)  20.11.2018 г.
 №  6  xls  Протокол на комисия  03.12.2018 г.
 №  7  xls  Уведомително писмо до ФИЛЛАБ ЕООД  03.12.2018 г.
 №  8  xls  Уведомително писмо до КАПИТАЛФАРМ ЕООД  03.12.2018 г.
 №  9  xls  Договор с ФИЛЛАБ ЕООД  07.01.2019 г.
 №  10  xls  Договор с КАПИТАЛ ФАРМ ЕООД  07.01.2019 г.