Периодична доставка на химикали, реактиви, препарати / тестове за лабораторни цели

Периодична доставка на химикали, реактиви, препарати / тестове за лабораторни цели

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 №  1 pdf  Обява 12.11.2018 г.
 №  2 pdf Документация(Приложение 1) 12.11.2018 г.
 №  3 pdf Образци (Приложение 2) 12.11.2018 г.
 №  4 xls Информация за публикувана обява(Линк към АОП) 12.11.2018 г.
 №  5 xls Информация за удължаване на срока(Линк към АОП) 20.11.2018 г.
 №  6 xls Протокол на комисия 03.12.2018 г.
 №  7 xls Уведомително писмо до ФИЛЛАБ ЕООД 03.12.2018 г.
 №  8 xls Уведомително писмо до КАПИТАЛФАРМ ЕООД 03.12.2018 г.
 №  9 xls Договор с ФИЛЛАБ ЕООД 07.01.2019 г.
 №  10 xls Договор с КАПИТАЛ ФАРМ ЕООД 07.01.2019 г.

 

Translate »