Периодични доставки на химикали и реактиви за лабораторни цели

Периодични доставки на химикали и реактиви за лабораторни цели

Номер

Линк

Наименование

Дата

№ 1pdfОбява4.03.2020 г.
№ 2pdfДокументация (Приложение към обявата)4.03.2020 г.
№ 3pdfОбразци (Приложение към обявата)4.03.2020 г.
№ 4xlsИнформация за публикувана обява(Линк към АОП)4.03.2020 г.
№ 5xlsЗаповед за назначаване на комисия20.03.2020 г.
№ 6xlsПротокол на комисия25.03.2020 г.
№ 7xlsУведомително писмо15.04.2020 г.
№ 8xlsДоговор5.05.2020 г.
Translate »