Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Университет по хранителни технологии

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 №  1  pdf   Заповед за откриване на процедурата 24.01.2019 г.
 №  2  pdf  Покана 24.01.2019 г.
№ 3 pdf Протокол на комисия 31.01.2019 г.
№ 4 pdf Уведомително писмо 31.01.2019 г.
№ 5 pdf Договор 6.02.2019 г.