bgrector_uft@uft-plovdiv.bg | 032 643 005
bgrector_uft@uft-plovdiv.bg | 032 643 005

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Университет по хранителни технологии

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Университет по хранителни технологии

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 №  1  pdf   Заповед за откриване на процедурата 24.01.2019 г.
 №  2  pdf  Покана 24.01.2019 г.
№ 3 pdf Протокол на комисия 31.01.2019 г.
№ 4 pdf Уведомително писмо 31.01.2019 г.
№ 5 pdf Договор 6.02.2019 г.