Доставка на хранителни продукти за нуждите на Университет по хранителни технологии

Номер

Линк

Наименование

Дата

№ 1 pdf Обява 17.02.2020 г.
№ 2 pdf Документация (Приложение към обявата) 17.02.2020 г.
№ 3 pdf Техническа спецификация (Приложение към обявата) 17.02.2020 г.
№ 4 pdf Проект на договор (Приложение към обявата) 17.02.2020 г.
№ 5 pdf Образци (Приложение към обявата) 17.02.2020 г.
№ 6 xls Информация за публикувана обява(Линк към АОП) 17.02.2020 г.
№ 7 xls Информация за участниците 20.03.2020 г.
№ 8 xls Заповед за назначаване на комисия 20.03.2020 г.
№ 9 xls Протокол на комисията 25.03.2020 г.
№ 10 xls Уведомително писмо 13.04.2020 г.
№ 11 xls Договор 4.05.2020 г.