Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Университет по хранителни технологии“

 Доставка на хранителни продукти за нуждите на Университет по хранителни технологии

Номер

Линк

Наименование

Дата

№ 1pdfОбява17.02.2020 г.
№ 2pdfДокументация (Приложение към обявата)17.02.2020 г.
№ 3pdfТехническа спецификация (Приложение към обявата)17.02.2020 г.
№ 4pdfПроект на договор (Приложение към обявата)17.02.2020 г.
№ 5pdfОбразци (Приложение към обявата)17.02.2020 г.
№ 6xlsИнформация за публикувана обява(Линк към АОП)17.02.2020 г.
№ 7xlsИнформация за участниците20.03.2020 г.
№ 8xlsЗаповед за назначаване на комисия20.03.2020 г.
№ 9xlsПротокол на комисията25.03.2020 г.
№ 10xlsУведомително писмо13.04.2020 г.
№ 11xlsДоговор4.05.2020 г.

 

Translate »