rector_uft@uft-plovdiv.bg | 032 643 005
rector_uft@uft-plovdiv.bg | 032 643 005

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Университет по хранителни технологии

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Университет по хранителни технологии

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 №  1  pdf   Обява  19.12.2018 г.
 №  2  pdf  Документация (Приложение към обявата)  19.12.2018 г.
 №  3 pdf  Техническа спецификация (Приложение към обявата)  19.12.2018 г.
 №  4 pdf  Проект на договор (Приложение към обявата)  19.12.2018 г.
 №  5  pdf  Образци (Приложение към обявата)  19.12.2018 г.
 №  6  xls  Информация за публикувана обява(Линк към АОП)  19.12.2018 г.
 №  7  xls  Информация за удължаване на срока(Линк към АОП)  04.01.2019 г.
№ 8 xls Съобщение за прекратяване 10.01.2019 г.