Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Университет по хранителни технологии

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Университет по хранителни технологии

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 №  1 pdf  Обява 19.12.2018 г.
 №  2 pdf Документация (Приложение към обявата) 19.12.2018 г.
 №  3pdf Техническа спецификация (Приложение към обявата) 19.12.2018 г.
 №  4pdf Проект на договор (Приложение към обявата) 19.12.2018 г.
 №  5 pdf Образци (Приложение към обявата) 19.12.2018 г.
 №  6 xls Информация за публикувана обява(Линк към АОП) 19.12.2018 г.
 №  7 xls Информация за удължаване на срока(Линк към АОП) 04.01.2019 г.
№ 8xlsСъобщение за прекратяване10.01.2019 г.

 

Translate »