Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Университет по хранителни технологии

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 №  1  pdf   Обява  19.12.2018 г.
 №  2  pdf  Документация (Приложение към обявата)  19.12.2018 г.
 №  3 pdf  Техническа спецификация (Приложение към обявата)  19.12.2018 г.
 №  4 pdf  Проект на договор (Приложение към обявата)  19.12.2018 г.
 №  5  pdf  Образци (Приложение към обявата)  19.12.2018 г.
 №  6  xls  Информация за публикувана обява(Линк към АОП)  19.12.2018 г.
 №  7  xls  Информация за удължаване на срока(Линк към АОП)  04.01.2019 г.
№ 8 xls Съобщение за прекратяване 10.01.2019 г.