Почетен плакет получи ректорът на Университета по хранителни технологии проф. д-р Пламен Моллов от ръководството на Международен панаир Пловдив, а петима преподаватели – специални грамоти в знак на благодарност за оказаното съдействие при организацията и провеждането на двете инициативи „Конкурс за Иновации“ и „Изборът на потребителите“ в рамките на международните изложби АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ 2022.
Те бяха връчени от главния директор на Международен панаир Пловдив доц. д-р Иван Соколов, който заяви при срещата си с проф. Моллов: „Университетът по хранителни технологии е сред нашите дългогодишни партньори. Уверени сме, че конструктивното ни сътрудничество и съвместната работа ще продължат и занапред!“.
Димитър Димов, началник на отдел „Протокол“ на Международния панаир, предаде на ректора писмо от председателя на Съвета на директорите Цветомир Гергов. В него са поднесени искрени благодарности към преподавателите: проф. д-р Ангел Ангелов, доц. д-р Кремена Никовска за експертната помощ в провеждането на „Конкурса за иновации“, както и към доц. д-р Панко Митев, доц. д-р Георги Тосков и гл. ас. д-р Ана Янева за осъществяване на конкурса „Изборът на потребителя“, в който студенти на УХТ обработиха хиляди анкетни карти, за да излъчат победителите в конкурса. Със своя висок професионализъм и всеотдайност те имат сериозна роля в успешното провеждане на двата конкурса, превърнали се в традиционни, придобили изключителна популярност и авторитет сред изложителите и очаквани с голям интерес, заявяват от ръководството на Пловдивския панаир.
Ръководството на панаира благодари за оказаната подкрепа, конструктивно партньорство и добра съвместна работа и отправи към академичната общност в УХТ пожелания за здраве и успехи в научната и преподавателска дейност.
Нашето ползотворно сътрудничество ще продължи и в бъдеще, увериха доц. Соколов и проф. Моллов.