Меморандум за взаимопомощ бе сключен днес между пет пловдивски висши учебни заведения и община „Пловдив”. Целта е развитие на сътрудничество в областта на образователните, научни, културни и спортни обмени. Подписването на меморандума е резултат от първата официална среща на кмета Здравко Димитров с представители на пловдивските вузове през юли и е първата стъпка към тяхната съвместна работа.

На срещата присъстваха зам.-кметът по образование Стефан Стоянов и ректорите на Медицинския университет (проф. д-р Мариана Мурджева), на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (проф. д-р Румен Младенов), на Университета по хранителни технологии (проф. д-р инж. Пламен Моллов), на Аграрния университет (проф. д-р Христина Янчева) и на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ ( проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак).

Кметът Здравко Димитров благодари на представителите на университетите и приветства желанието им за сътрудничество.

„Пловдив е университетски град и затова е нужно нашите университети да са обединени и да предоставят възможност на своите студенти за успешна професионална реализация“, заяви кметът Здравко Димитров. Той добави, че икономиката на града се развива с бързи темпове като даде Тракия икономическа зона за успешен пример.

„Необходимо е науката и бизнесът да си подадат ръка, за да може студентите да намерят работа в сферата на икономиката“, допълни градоначалникът.

Според вижданията на ректорите подписването на меморандума ще даде възможност за съвместна работа на пловдивските вузове и ще доведе до взаимна изгода за университетите и града.

„Благодаря на кмета Здравко Димитров, затова че организира първата среща между всички университети, резултатът, от която е подписването на този меморандум. Нашата идея е да имаме слоган „Пловдив – град на модерното образование“ и това е първата стъпка към споделяне на ресурсите на всички университети в града“, коментира ректорът на Аграрния университет проф. д-р Христина Янчева.

Ректорът на АМТИИ проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак добави, че друг важен фактор за задържането на младите хора в града, освен създаването на възможности за кариерно развитие, е и средата на живот.

„Ако искаме да запазим и студентите и работещите хора в Пловдив, ние трябва да осигурим условия за развитие на изкуството и да им създадем добра среда за живот“, заяви проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак.

Зам.-кметът по образование Стефан Стоянов също подкрепи инициативата и изрази увереност за постигане на добри резултати чрез съвместната работа на университети.

„Това е един паметен ден за пловдивските висши училища и се надявам, че с общи усилия ще постигнем повече и ще подготвим по-добри кадри за развитие на икономиката“, отбеляза зам.-кметът Стефан Стоянов.

Съвместните дейности на университетите ще се състоят в обмен на преподаватели, изследователи и административен персонал; обмен на студенти за научно-изследователска дейност, обучение и културна дейност; обмен на специалисти; осъществяване на съвместни изследователски проекти ; организиране на съвместни лекции и симпозиуми и други.