Пловдивски университети предоставят общежития за бежанците от Украйна