Търсене
Close this search box.

Позиция на ръководството на УХТ по повод Общото събрание на студенти и докторанти проведено на 21.11.2022г.

Публикувано от

На 21.11.2022 г. се проведе Общо събрание на студентите и докторантите в УХТ съгласно всички изисквания и нормативни текстове на Правилника за устройството и дейността на Студентския съвет. При списъчен състав на Общото събрание на студентите от 85 членове в залата присъстваха 46 редовно избрани делегати, което създаде необходимия кворум за провеждането на легитимно заседание. Четирима представители на Националното представителство на студентските съвети наблюдаваха процедурата за провеждане на събранието.

Изразяваме надежда, че това е първата крачка към възстановяване на нормалния диалог със законно избраните представители на студентската общност в университета, което ще позволи на ръководството на УХТ да се фокусира върху техните реални ежедневни проблеми.

Ръководството на УХТ изразява категоричното си несъгласие с действията на група преподаватели и студенти, водени от проф. д.т.н. Николай Менков, доц. д-р Мария Душкова, Иво Финков, Пламен Петров и Иван Костов. Със своите провокации те създадоха ненормална обстановка за регистрацията на делегатите, проверката на техните мандати и нормалния старт на Общото събрание. Подобно поведение руши академичността и устоите на студентското самоуправление в университета.

Изказваме благодарност на органите на МВР, които със своето присъствие и действия овладяха ситуацията, не допуснаха ескалация на напрежението и създадоха възможност за нормално начало и провеждане на Общото събрание на студентите.

 

От Ръководството на УХТ

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.