Покана за заключителна конференция по проект Лаборатории за ангажиране на потребителите 2021